Melange logo

Melange uitvaartbegeleiding bij het overlijden van vroeggeborenen, baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen. Melange maakt een uitvaart persoonlijk door treffend uitdrukking te geven aan diverse gevoelens, overpeinzingen en herinneringen in woord en beeld, maar ook via muziek, rituelen of andere speciale uitingen van respect en liefde voor de overledene.

Melange Uitvaartbegeleiding Website
Website
visueel ontwerp en programmeren website inclusief blog
2018
Melange Uitvaartbegeleiding Website
Website
visueel ontwerp en programmeren website
2014
Melange Uitvaartbegeleiding  Huisstijl
Logo | Huisstijl
logo, visitekaartjes & briefpapier
2018