Kunstenaarshuizen Amsterdam logo

De Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam stelt zich ten doel: het (doen) stichten en onderhouden van meerdere kleinschalige woongemeenschappen voor oudere kunstenaars, artiesten en andere personen met een sterke verankering in de wereld van de kunst en cultuur. De Stichting gaat er van uit dat deelname van jongere kunstenaars en artiesten aan deze woongemeenschappen bijdraagt aan het behoud van beweging en vitaliteit onder ouderen en mitsdien wordt nagestreefd.
Studio Ernst ontwikkelde voor Stichting Kunstenaarshuizen een huisstijl, culturele belettering en Wordpress website.

Andreas Cultuur Fonds Website
Website
Wordpress website
2017
Culturele belettering Ramses Shaffy Huis
Culturele Belettering
huisstijl
2017