Andreas Cultuur Fonds logo

De oprichters van de stichting Andreas Cultuur Fonds ontvingen in 2014 de Andreaspenning voor hun verdiensten voor de uitstraling van de stad Amsterdam in het algemeen en voor hun bijdrage aan de homo-emancipatie in het bijzonder. Aansluitend hebben zij het Andreas Cultuur Fonds opgericht. Dit fonds heeft ten doel het bevorderen van de samenwerking tussen homoseksuele en lesbische ondernemers en organisaties teneinde groei te bevorderen van het gay culturele, sportieve, emancipatoire en economische leven in Amsterdam.
De Stichting Andreas Cultuur Fonds reikt periodiek een aanmoedigingsprijs of subsidie uit, speciaal aan diegenen die zich verdienstelijk inzetten ten behoeve van het stimuleren en faciliteren van vernieuwende homoseksuele en lesbische emancipatoire, culturele en maatschappelijk relevante activiteiten.
Ook participeert het Andreas Cultuur Fonds actief in andere initiatieven, zoals het Ramses Shaffy huis.
Studio Ernst ontwikkelde voor het Andreas Cultuur Fonds een logo, huisstijl en HTML5 website.

Andreas Cultuur Fonds Huisstijl
Promotie
visuals, uitnodigingen & animatie
2015
Andreas Cultuur Fonds Huisstijl
Logo | Huisstijl
logo, visitekaartjes & briefpapier
2014
Andreas Cultuur Fonds Website
Website
visueel ontwerp en programmeren website
2014
Andreas Penning uitnodiging
Kaart
uitnodigingen, enveloppen & compliment cards
2014