{"media":[{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/HandInBalans\/StudioErnst_HandInBalans_web1.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/HandInBalans\/StudioErnst_HandInBalans_web2.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/HandInBalans\/StudioErnst_HandInBalans_web3.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/HandInBalans\/StudioErnst_HandInBalans_web4.jpg"},{"type":"image","src":"img\/portfolio\/websites\/HandInBalans\/StudioErnst_HandInBalans_web5.jpg"}],"enableslider":1,"title":"Hand In Balans
ontwerp website | 2006<\/small>","description":"

Het Hand in Balans project is een collectief van expertise op het gebied van de chirurgische behandeling van een spastische hand bij pati\u00ebnten met cerebrale parese.\nBehalve uitleg en praktische informatie voor de pati\u00ebnt, de behandelend arts of therapeut biedt Hand in Balans een overzicht van wetenschappelijke onderzoeken die meer inzicht geven in de oorzaken, gevolgen en chirurgische mogelijkheden van een verstoorde balans in het bewegingsapparaat van de hand.<\/p>","url":"http:\/\/www.handinbalans.nl"}